Victus Medical Group

Victus Medical Group har sedan 10 år tillbaka varit verksamt inom hälsa och välbefinnande, där arbete inom förebyggande åtgärder kring stressfaktorer på företag varit i fokus. Genom ett gediget och genomtänkt hälsokoncept, samt våra specialframtagna återhämtningsfåtöljer har Victus hjälpt över 3000 företag i Sverige till en bättre hälsa.Victus Effect består idag av olika delar i ett ännu mer utvecklat koncept, allt anpassat till individens specifika behov till en bättre hälsa. Individbaserad Friskvård eller IBF är ett tre årsprogram där Victus kunder i samråd med våra hälsoutvecklare och läkare kartlägger, analyserar samt lägger upp en specifik handlingsplan för individen allt för att föra över människor från den kostsamma kategorin ”riskgrupp” till den lönsamma kategorin ”friskgrupp”. Allt detta med två huvudmål, ökad lönsamhet och trivsel på företaget.

Victus Medical Group slutar aldrig att utvecklas

Utvecklingen för Victus har aldrig stannat av. 2007 lanserades det nya affärsområdet Victus Clinic. Ett område som ligger väldigt nära ”inre skönhet” hälsa och friskvård. Victus filosofi är baserad på en balans mellan inre och yttre skönhet. Genom ett unikt koncept har Victus Clinic endast på ett par år utvecklats till en av Sveriges viktigaste och ledande aktörer inom Estetisk apparatur. Genom hundratals levererade system till olika kliniker och salonger i Sverige har vi idag hjälpt tiotusentals människor i jakten på välbefinnande och yttre skönhet. Vår nyckel till framgång är inget annat än vår närhet till våra kunder, vår självkritiska förmåga till att bli bättre. Detta genom vår lyhördhet och höga servicegrad. Vår medvetenhet om att vi inte är perfekta, generar en större strävan att förbättras varje dag, något som genomsyrar hela vår organisation. Victus Medical Group AB är bland de få företag i Europa med fokus på forskning kring estetiska behandlingar, något som sjösattes under 2012. I samråd med Svenska forskare och professorer från Bland annat KTH i Stockholm leder Victus forskningsprojekt inom estetik allt för ökad kunskap, medvetenhet och säkerhet. Vår kompetens är unik varför Victus Medical Group AB även leder estetiska utbildningar på olika högskolor och skolor runt om i riket.